ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ


Կառավարման խորհուրդ
Մարտիրոսյան Հռիփսիմե /մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ/
Նավասարդյան Լուսինե /մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ/
Բաղդասարյան Քրիստինե /ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ/
Զիլֆուղարյան Կարինե /ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ/
Հայրապետյան Գեղամ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ
/ՏԻՄ ղեկավարի ներկայացմամբ/
Իսրաելյան Նառա /ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ/
Հովհաննիսյան Զաբելա /ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ/
Հայրապետյան Անահիտ /ՀՀ ԿԳ նախարարի ներկայացուցիչ/

Ծնողական խորհուրդ
Նախագահ՝ Բաղդասարյան Քրիստինե
Զիլֆուղարւյան Կարինե
Գրիգորյան Աքսանա

New Microsoft Word Document