ԴՊՐՈՑԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ

Տնօրեն՝ Էսման Պողոսյան

ԴԱԿ՝ Հռիփսիմե Մարտիրոսյան

Դասվար՝ Անահիտ Հայրապետյան

Գրադարանավար՝ Լուսինե Նավասարդյան

Քաղ. պաշտ. հրահանգիչ՝ Արմեն Մարգարյան

Օպերատոր՝ Գայանե Հովհաննիսյան