ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ

Կառավարման խորհուրդ
Մարտիրոսյան Հռիփսիմե /մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ/
Նավասարդյան Լուսինե /մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ/
Հովհաննիսյան Հերմինե /ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ/
Զիլֆուղարյան Կարինե /ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ/
Հայրապետյան Գեղամ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ
/ՏԻՄ եկավարի ներկայացմամբ/
Իսրաելյան Նառա /ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ/
Հովհաննիսյան Զաբելա /ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ/
Հայրապետյան Անահիտ /ՀՀ ԿԳ նախարարի ներկայացուցիչ/

Աշակերտական խորհուրդ
Գրիգորյան Ելենա IX դասարան /նախագահ/
Գրիգորյան Արփիար VII դասարան /փոխնախագահ/
Գրիգորյան Նվարդ VI դասարան /կարգապահական հանձնախումբ/
Գրիգորյան Արփիար VII դասարան /սպորտային հանձնախումբ/

Ծնողական խորհուրդ
Նախագահ՝ Առաքելյան Աննա
Զիլֆուղարւյան Կարինե
Գրիգորյան Աքսանա